Binnen Dynniq is men over gegaan van 1 bedrijf naar 3 bedrijven (Deze balanssplitsing is positief afgerond op 23-1-2017). Hierna wordt de conversie naar NAV2017 voorbereid en ontwikkeld. Planning is medio 2017 Live te gaan.